Gradbeni nadzor

V svoji ekipi imamo tudi nadzornike, ki so sposobni in usposobljeni za nadzor gradnje pasivne hiše. Pri tem je pomembno, da tako nadzorniki kot projektanti s svojo prisotnostjo na gradbišču pridobivajo nova znanja in izkušnje, ki jih nato s pridobim vnašajo v nove projekte ter v nove in izboljšane tehnične rešitve. Na ta način krepimo moč znanja in sposobnosti, ki so že zgodaj rezultirala v kvalitetne, zanesljive in resnično energetsko učinkovite objekte. Nove tehnologije spoznavamo tudi tako, da jih preizkušamo v praksi in ta znanja prenesemo v projektivo ter spet nazaj v gradnjo in nadzor.
Vse to osvojeno znanje uporabljamo pri nadzoru gradnje, kjer kontroliramo in sodelujemo pri izvedbi pomembnih detajlov in komponent za pasivno gradnjo. Pri gradnji pasivne hiše mora namreč biti prisoten tudi primerno usposobljen nadzornik.

Projektantski nadzor

Projektantski nadzor je še ena oblika nadzora, kjer pri gradnji sodelujemo kot projektanti. Sicer z nižjimi pooblastili, vendar lahko ravno tako sodelujemo pri ključnih segmentih gradnje pomembnih za pasivno hišo in kvalitetno gradnjo.

    Druga gradbišča

    Gradnja objektov po naših projektih, ki jih investitor gradi in nadzira v lastni režiji so redki. Pa vendar tudi takrat nudimo suport izvajalcu, investitorju in nadzorniku. Vedno smo na voljo za dodatne informacije in obiskujemo gradbišča. Vedno nam je v interesu, da je objekt tudi kvalitetno zgrajen in stranka zadovoljna.