Zavedanje širine gradnje

Gradnja je zelo široko polje delovanja, ki povezuje številne stroke in gospodarske dejavnosti. Zavzema veliko znanja pa tudi veliko kapitala. Naši projektanti imajo dvojno izobrazbo na področju gradbene in arhitekturne stroke. Tudi zaradi tega smo dobro povezani z našimi gradbišči, saj so naši projekti dokaz zdravega sožitja obeh strok in zato vedno dobro stojimo za našimi projekti.
Širina gradnje pomeni ne le gradnja objekta kot takega, ampak tudi vse ostale dimenzije povezane z njim. Zavedamo se namreč, da objekt potrebuje dobre in formalno urejene povezave z gospodarsko infrastrukturo, čim nižji vpliv na okolje, funkcionalnost notranjosti in zunanjosti objekta, zdravi pogoji za bivanje, varnost, potresna zanesljivost, itd.
Zelo pomembna je tudi časovna dimenzija. Poskrbimo, da bo objekt zanesljiv in varen na dolgi rok. Zato uporabljamo zanesljive, preizkušene, trajne in zdrave materiale ter gradbene in instalacijske sisteme. Posvetimo se detajlom, ki so ključni pri trajni in zanesljivi gradnji, saj se napake in malomarnosti največkrat pokažejo šele čez več let.
Energetsko varčno delovanje objekta je segment, ki mu posvečamo ogromno pozornosti. Vsakemu investitorju so namreč v interesu nizki obratovalni stroški, tako na kratek še posebej pa na dolgi rok. Zato gradimo energetsko izjemno učinkovite objekte, tudi z uporabo enostavnih prijemov kot so masa objekta, aktivacija betona in racionalno izdelanimi tlorisi.