Uporabno dovoljenje

Uporabno dovoljenje je še čisto zadnja a zelo pomembna formalnost pri gradnji vsakega objekta, po novem Gradbenem zakonu pa je obvezna tudi za stanovanjske hiše. Uporabno dovoljenje izda upravni organ na podlagi zaključne dokumentacije , kjer z odločbo dovoli uporabo objekta. Uporabno dovoljenje je tudi podlaga za dodelitev hišne številke.
Po zaključku gradnje hiše morajo izvajalec, projektant in nadzornik podati izjavo, da so dela dokončana, skladna z izdanim gradbenim dovoljenjem in da so izpolnjene predpisane bistvene zahteve. Pomemben del vloge za pridobitev uporabnega dovoljenja je tudi dokazilo o zanesljivosti objekta. Vse izjave in dokazila se morajo nanašati na gradnjo celotnega dokončanega objekta. Ne le temeljne plošče ali ločeno hiše nad plošče temveč objekta v celoti.
Ker se zavedamo pomembnosti uporabnega dovoljenja, ki nastopi šele čisto na koncu gradnje, že v fazi projektiranja in vzpostavitvi gradbišča poskrbimo za ustrezne udeležence pri gradnji in delo v skladu z zakoni in pravilniki. Pri gradnji ne izpustimo temeljne plošče in za vse narejeno tudi odgovarjamo.
Garantiramo, da bo hiša v naši izvedbi pridobila uporabno dovoljenje.