Analiza dokumentacije

Za stranko naredimo pregled izvedbene dokumentacije, ki jo dostavi. Pregledamo zlasti predlagane materiale v projektu, preverimo morebitne toplotne mostove ter izdelamo PHPP energetski izračun in na tej podlagi preverimo korektnost izvedbe strojnih inštalacij. Na podlagi anlize podamo pisno poročilo in naš predlog korekcij, ki so potrebne za energetsko optimizacijo in zanesljivo izvedbo objekta.

  Energetska bilanca PHPP

  Z naročnika izdelamo energetsko bilanco PHPP s katero preverimo predvideno učinkovitost objekta. Programski paket PHPP (Passive House Planning Package) za izračun energetske bilance objekta, je nujen pripomoček pri projektiranju pasivne hiše. Gre za izjemno učinkovito in uveljavljeno programsko opremo, ki so jo izdelali na Passivhaus inštitutu v Nemčiji (PHI). Z uporabo tega programa je mogoče optimalno oblikovati objekt in definirati ogrevalne naprave ter učinkovitost rekuperatorja, saj omogoča sprotno preverjanje vseh postavk v arhitektonski in energetski zasnovi objekta. Poleg tega izračun letne porabe energije za ogrevanje in hlajenje glede na tlorisno površino objekta predstavlja zelo dober način za primerjavo energetske učinkovitosti objektov po celem svetu in še mnogo drugih koristnih podatkov.
  Izpisek energetske bilance PHPP je tudi obvezen del vloge za pridobitev nepovratnih sredstev Ekosklada, ki hkrati tudi definira njihovo višino. PHPP izračun naredimo za vsak objekt.

   Predlogi za optimizacijo

   Na podlagi analize projektne dokumentacije in energetskega izračuna PHPP pripravimo predlog optimizacije. Ta predlog je lahko narejen v različnem obsegu, odvisno od dogovora z naročnikom in pomankljivosti projekta. Na ta način se lahko doseže željeni nivo energetske učinkovitosti oz. nivo predpisan s strani Ekosklada za doseganje željene višine nepovratnih sredstev.

   Spisek predloga optimizacije lahko obsega:

   • Izbor in debelina toplotne izolacije tal, zidov in strehe
   • Fizikalne lastnosti oken (U-vrednost okvirja, U-vrednost stekla, g-faktor prepustnosti sončnega sevanja) s predlogom tipa okna
   • Rešitve detajlov toplotnih mostov
   • Moč ogrevalne naprave
   • Način ogrevanja
   • Optimizacija prezračevanja