Poznavanje gradbenih materialov in komponent

Arhitekti nismo zgolj umetniki, ampak predvsem inženirji, kar pove že naš strokovni naziv. Ker se zavedamo, da je rezultat našega dela strokovno podprt in celovit načrt, ki je hkrati edina podlaga na katere se izvede končen objekt, smo veliko moči usmerili v poznavanje in razumevanje velike širine gradbenih materialov, komponent in sistemov, ki jih znamo nato kvalitetno vkomponirati v vsak projekt.

Uporabljamo gradbene materiale z lastnostmi, ki ustrezajo točno predvidenem namenu in mestu vgradnje.

Najbolj pogoste ključne lastnosti gradbenih materialov:

  • Toplotna prevodnost
  • Požarna odpornost
  • Trajnost in odpornost na razne škodljivce in staranje
  • Tlačna trdnost
  • Sposobnost akumuliranja toplote
  • Sposobnost navzemanja vlage
  • Cena
  • Obdelovalnost in možnosti vgradnje

Vgradne komponente in instalacijski sistemi, ki imajo preizkušeno zanesljivost in odobravanje izvajalskih mojstrov so dobro sprejete tudi pri nas. Uporabljamo jih v projektivi in gradnji zato jih dobro poznamo, dobivamo pa tudi zelo pozitivne odzive uporabnikov.

Svetujemo tudi pri zaključnih materialih, opremi in raznih instalacijah.