Gradbeni zakon

Novi Gradbeni zakon (2018) je v marsičem spremenil pristop h gradnji, kar posredno in neposredno vpliva tudi na pomen nadzora pri gradnji. Nadzor mora namreč poskrbeti, da gradnja poteka v skladu z veljavnimi zakoni in pravilniki. Po zaključku gradnje mora nadzornik tudi podpisati izjavo, da je gradnja skladna. Sopodpisnika te izjave sta tudi krovni izvajalec in projektatnt. Tukaj se kaže tudi pomen projektantskega nadzora. Sama vloga nadzornika med gradnjo se ni spremenila, zaostrili pa so se pogoji za ta naziv.

Pravilen pristop k nadzoru

Najprej se mora nadzornik seznaniti s projektno dokumentacijo in razrešiti vse morebitne nejasnosti. Nadzornik mora še pred začetkom gradnje v register vpisati udeležence pri gradnji, to so med drugim tudi krovni izvajalec in projektant. Nadzornik je nato prisoten na gradbišču v rednih intervalih in dodatno po potrebi ter odvisno od dinamike gradnje in načina gradnje. Pri pasivni hiši so na primer določeni segmenti posebnega pomena in pogosto odločilni za pravilno delovanje hiše. Po zaključku gradnje mora nadzornik podpisati izjavo, da je objekt skladen z gradbenim dovoljenjem ter veljavnimi zakoni in pravilniki. Ta izjava je obvezene del vloge za uporabno dovoljenje in posledično hišno številko. Nadzornik mora torej poskrbeti da gradnja poteka pravilno, sicer te izjave ne more podpisati.