Podpora na gradbišču

Ko je pridobljeno gradbeno dovoljenje in izdelana celotna izvedbena dokumentacija, se naše sodelovanj s stranko še ne konča. Vedno smo namreč tudi prisotni na gradbišču naših objektov, kjer sodelujemo z izvajalcem in nadzorom, da je prenos projekta v realnost čim bolj tekoč in kvaliteten. Vedno smo na voljo za posvetovanje, reševanje določenih detajlov in podporo pri uporabi naših gradbenih sistemov. Na ta način uspešno prenašamo znanje s projektive v gradnjo in nazaj, hkrati pa omogočimo vsaki stranki tudi kvalitetno gradnjo, kar še posebej velja za pasivno hišo.
To obliko sodelovanja imenujemo projektantski nadzor, za še bolj kvalitetno sodelovanje pa stranki ponudimo tudi gradbeni nadzor, ki ima mnogo večja pooblastila in lahko tako v celoti nadzorujemo gradnjo do zadnjih del na gradbišču.

Podpora ob uporabi sistemov

Gradbeni sistem TermoLOGiK, ki smo ga razvili v skupini PasivnaGradnja.si, je v celoti plod domačega znanja in tudi izdeluje se pri nas. V celoti slovenski proizvod je tudi prednost sistema, ki ga lahko s pridom izkoristijo izvajalci in naročniki. Podpora bo namreč vedno hitra in zanesljiva, hkrati pa omogočamo prisotnost na gradbišču in seveda tudi svoje izvajalce.
Enako podporo nudimo tudi za penjeno steklo, ki je idealen toplotno izolacijski material pod temeljno ploščo pasivne hiše.

Projekt

Kljub temu, da je projekt za izvedbo obsežna dokumentacija (arhitektura, strojne instalacije, elektro instalacije, načrt gradbenih konstrukcij, idr.), za stranko vedno pripravimo zadostno število izvodov, ki jih potrebujeta izvajalec in nadzornik ter še dodaten izvod za vlogo za nepovratna sredstva Ekosklad. Poleg tega damo na voljo tudi digitalno verzijo, ki je dostopna vsem udeleženim pri gradnji.