Gradbeni nadzor

Nadzor gradnje je obvezen in zelo pomemben del vsake gradnje. Predstavlja namreč strokoven nadzor nad izvajalcem v vseh fazah gradnje in pomembnih formalnostih ob začetku in zaključku gradnje. Nadzornik na gradbišču predstavlja interese investitorja gradnje, kot so gradnja po projektu, v skladu z gradbenim dovoljenje ter zakonom in pravilniki in v skladu s cenovnim dogovorom, zato nadzornik ne sme imeti nobenih poslovnih ali drugih povezav z izvajalcem.
Ker je pri pasivnih hišah še poseben poudarek pri določenih segmentih gradnje in zato, ker delujemo celostno, vsaki stranki ponudimo tudi lastnega nadzornika v okviru naše pisarne, ki zagotovi najbolj kvaliteten in strokoven nadzor. Še posebej zato, ker dobro pozna projekt pa tudi interese svoje stranke.

Posebno pozornost posvečamo:

 • nadzoru pri izvedbi temeljenja brez toplotnih mostov
 • nadzoru pri izvedbi ovoja objekta brez toplotnih mostov
 • nadzoru pri izvedbi in zrakotesni vgradnji oken in vhodnih vrat (RAL vgradnja)
 • nadzoru pri prebojih preko zunanjega ovoja objekta za potrebe strojnih inštalacij in zrakotesni izvedbi le teh
 • nadzoru pri izvedbi strojnih inštalacij, razvodu, pozicioniranju vpihov in izsesov, natančni umiritvi posameznih ventilov po končani izvedbi
 • nadzoru pri izvedbi razvoda elektro inštalacij s poudarkom na problemu zrakotesnosti
 • nadzora pri izvedbi strešnih in stenskih slojev parnih ovir, kontroli stikov, morebitnih prebojev inštalacij, vse s poudarkom na zrakotesni izvedbi
 • prisotnost pri izvedbi testa zrakotesnosti. Izvedbo testa zrakotesnosti vam lahko ponudimo tudi mi.

  Projektantski nadzor

  Poleg opcije klasičnega nadzornika pa lahko ponudimo tudi t.i. projektantski nadzor, ki ravno tako spremlja in nadzoruje prenos projekta v realnost, vendar z nižjimi poblastili.
  Projektantski nadzor ni predpisan niti obvezen pri gradnji je pa pogosta praksa resnih projektivnih birojev, še posebej v tujini. Kot projektanti se pogosto udeležujemo gradnje in nudimo suport tako izvajalcem kot tudi gradbenem nadzoru. Na ta način poskrbimo za korekten prenos projekta v realnost in zanesljivejšo gradnjo.