CELOSTNI NADZOR

Dober nadzornik svoje delo začne že pred začetkom gradnje objekta. Pomembno je, da se seznani z vso dokumentacijo, jo preveri in pripravi vse formalnosti v zvezi z začetkom gradnje.

  • Pregled projektne dokumentacije

  • Pridobitev ponudb za izvedbo

  • Nadzor v fazi gradnje

  • Posebnosti pri nadzoru pasivne in ničenergijske hiše

  • Posebnosti nadzora po novem gradbenem zakonu

ARHEM d.o.o.

Arhitekturna pisarna Arhem d.o.o. je specializirana za projektiranje pasivnih in nizkoenergijskih objektov

PREGLED DOKUMENTACIJE

Pred začetkom izvedbe je pomembno, da se seznanimo s projektno dokumentacijo. Pri tem jo tudi analiziramo in ugotavljamo morebitne napake ter preverimo uporabo gradbenih materialov. V ospredju so seveda lastnosti pasivne gradnje, npr. toplotni mostovi, zasnova strojnih instalacij, zrakotesnost. Izdelamo tudi energetsko bilanco PHPP po standardih Passivhaus inštituta v Nemčiji in s tem preverjamo ustreznost zasnove. Na podlagi pregleda pripravimo pisno poročilo in podamo predlog korekcij za energetsko optimizacijo stavbe.

PRIDOBITEV PONUDB ZA IZVEDBO

Na podlagi vaše ali naše projektne dokumentacije in v skladu z dogovorom pridobimo ponudbe izvajalcev za posamezne faze ali objekt v celoti. Pri tem vam ponudimo preverjene izvajalce s katerimi sodelujemo že več let. Ponudbe vam predstavimo in skupaj z vami preverimo določene segmente ponudb in tako omogočimo lažjo in pravilnejšo odločitev.

NADZOR V FAZI GRADNJE

V fazi gradnje je nadzor ključen za kvalitetno gradnjo. Na gradbišču smo zato vedno prisotni pri najpomembnejših delih in pri izvedbi specifičnih detajlov ključnih za pasivno gradnjo. Seznam točk nadzora je zelo dolg, saj je prisoten od vzpostavitve gradbišča pa do zaključnih del v hiši. Naše dolgoletne izkušnje v projektivi in pasivni gradnji vam zagotavljajo, da bo naš nadzor poskrbel za podporo pri izvedbi najpomembnejših segmentov gradnje pasivne hiše.

POSEBNOSTI PRI PASIVNI HIŠI

Pasivna in skoraj ničenergijska hiša zahtevata dodatna znanja in poznavanje posebnosti tovrstne gradnje. Pri nadzoru se posvečamo predvsem, toplotnemu ovoju, toplotnim mostovom, zrakotesnosti, strojnim instalacijam, itd. Vsak segment mora biti pravilno izveden. Ko enega člena te verige ni, ni tudi pasivne pasivne hiše.

POSEBNOSTI PO NOVEM ZAKONU

Gradbeni zakon (GZ) je vpeljal nekaj novih posebnosti, ki poudarjajo pomen nadzora in gradnje kot celovitega postopka. Tudi za stanovanjske hiše je po novem potrebno pridobiti uporabno dovoljenje, sicer hiša ne bo imela niti hišne številke. Nadzor že pred začetkom gradnje prijavi vse udeležence gradnje, ki morajo tudi na koncu, ob vlogi za uporabno dovoljenje, potrditi skladnost in zanesljivost gradnje. Zato je pomembno, da že na samem začetku izberete usposobljenega nadzornika.

ARHEM d.o.o.

Arhitekturna pisarna Arhem d.o.o. se ne ukvarja le s projektivo, ampak vodi, usmerja in svetuje stranki pri vsakem koraku nastajanja objekta.