KVALITETEN OBJEKT JE REZULTAT KVALITETNEGA PROJEKTA

Gradnja objekta je po projektivi naslednji pomemben korak pri nastajanju objekta. Ker vsaka gradnja poteka po vnaprej izdelanih načrtih in ostali dokumentaciji, se pri sami gradnji hitro pokaže kvaliteta projekta in usklajenost njenih sestavnih delov. Tega se dobro zavedamo, zato uporabimo vse naše znanje in izkušnje iz gradbeništva in ostalih strok, da je gradnja hitra, kvalitetna in gospodarna.

  • Kvalitetni in dodelani projekti

  • Znanje in izkušnje iz gradnje

  • Zavedanje širine gradnje

  • Poznavanje materialov in komponent

  • Ključne lastnosti pasivne hiše

  • Reference in realni preizkusi potrjujejo kakovost

  • Lastna ekipa izvajalcev

  • Faze gradnje pasivne hiše

ARHEM d.o.o.

Arhitekturna pisarna Arhem d.o.o. je specializirana za projektiranje pasivnih in nizkoenergijskih objektov

KVALITETNI IN DODELANI PROJEKTI

Ko se v fazi gradnje projekt prenaša v realnost, se pokažejo realna izvedbena dejstva, ki lahko rezultirajo v velik problem. Zato arhitekti nismo zgolj umetniki, ampak predvsem inženirji. Izkušnje iz izvedbene prakse v projektivno fazo prinesejo veliko znanja, kar nam olajša projektiranje, izvajalcem gradnjo, investitorjem pa skrbi in stroške. Zelo se zavedamo kako pomemben je preplet arhitekture, statike in instalacij, saj bi jih v nasprotnem omejili oz. onemogočili eno ali več od njih, kar ima lahko hude posledice. Vsa področja projektive zato uskladimo z izvedbeno prakso in med seboj. Dober projekt je tudi odlična varovalka proti “nepredvidenim stroškom” ali skritim napakam, ki bi se sicer pokazale šele čez več let, ko je že prepozno.

ZNANJE IN IZKUŠNJE IZ GRADNJE

Vsi naši arhitekti imajo tudi formalno in praktično znanje iz gradbeništva, predvsem pa je pomembno, da smo z vsemi gradbišči naših projektov stalno povezani in smo tam tudi dejavno prisotni. Tako dobro razumemo specifike gradnje, gradbene sisteme in materiale ter njihove fizikalne lastnosti, faznost gradnje in sposobnosti izvajalcev. To znanje s pridom uporabljamo in vnašamo v naše projekte, s čimer samozavestno sodelujemo z izvajalci in zagotavljamo najvišji nivo projektov in končnega objekta. Ker imamo tudi svojo ekipo izvajalcev, se lahko z njimi posvetujemo in usklajujemo.

ZAVEDANJE ŠIRINE GRADNJE

Gradnja je zelo široko polje delovanja, ki povezuje številne stroke in gospodarske dejavnosti. Zavzema veliko znanja pa tudi veliko kapitala.

POZNAVANJE MATERIALOV IN KOMPONENT

Arhitekti nismo zgolj umetniki, ampak predvsem inženirji, kar pove že naš strokovni naziv. Ker se zavedamo, da je rezultat našega dela strokovno podprt in celovit načrt, ki je hkrati edina podlaga na katere se izvede končen objekt, smo veliko moči usmerili v poznavanje in razumevanje velike širine gradbenih materialov, komponent in sistemov, ki jih znamo nato kvalitetno vkomponirati v vsak projekt.

KLJUČNE LASTNOSTI PASIVNE HIŠE

Gradnja pasivne hiše zahteva določena znanja, ki so nujna, da končana hiša doseže ta energetski standard. Nekatere ključne zahteve je potrebno nujno upoštevati že v projektiranju in pravtako posvetiti posebno pozornost pri gradnji. Ko so te zahteve izpolnjene in kvalitetno izvedena lahko govorimo o kvalitetni in zanesljivi pasivni hiši.

REFERENCE POTRJUJEJO KAKOVOST

Vsi naši projekti objektov v pasivnem standardu delujejo tudi v realnosti in vsi so dobili nepovratna sredstva s strani Ekosklada. Tako naši objekti, ki nekateri stojijo že več kot desetletje, potrjujejo naše kvalitetno delo. Zrakotesnost, ki je pomemben pogoj pasivne gradnje (n50≤0,6 h-1), je pri naših hiša izmerjena okoli zelo visokih in zanesljivih 0,3 h-1. Zaradi visoke termalne mase in izolacije brez toplotnih mostov pa so tudi energetsko zelo zanesljivi.

LASTNA EKIPA IZVAJALCEV

V našem timu imamo tudi lastno ekipo izvajalcev vseh področij zelo usposobljenih in izkušenih v pasivni gradnji, ki so popolnoma sposobni prevzeti gradnjo objekta na ključ. Od prevzema in ureditve zemljišča do zadnjega detajla na objektu. Vpeljani in usklajeni lahko gradnjo izpeljejo zelo hitro in kakovostno in, kar je zelo pomebno, usklajeni tudi z ostalimi strokovnimi sodelavci, npr instalaterji, oknarji, tlakarji, …

FAZE GRADNJE PASIVNE HIŠE

Tukaj si oglejte prikaz vseh faz uspešne gradnje pasivne hiše. Od izkopa, izvedbe temeljne plošče, do zadnjega detajla na hiši in ureditvi okolice.

ARHEM d.o.o.

Arhitekturna pisarna Arhem d.o.o. se ne ukvarja le s projektivo, ampak vodi, usmerja in svetuje stranki pri vsakem koraku nastajanja objekta.