Vrste konstrukcijskih sistemov

V sodobni gradnji poznamo več vrst konstrukcijskih sistemov, za sodobno pasivno gradnjo pa so se uveljavili predvsem masivni armiranobetonski, lahki montažni, leseni, opečni, idr. Pri tem pa gre vedno za zidni konstrukcijski sklop, ki mora nujno zagotoviti toplotno zaščito, nosilnost in potresno varnost, zrakotesnost, požarno varnost, zaščito proti hrupu ter odpornost in trajnost. Pri vsem tem pa izrazito prednjači masivna armiranobetonska gradnja, ki je edina primerna za zanesljivo in visoko učinkovito pasivno hišo. Masivna gradnja je namreč zelo potresno varna, termično izolativna, zrakotesna, obstojna in ima visoko sposobnost akumulacije toplote, kar je posebej potrebno za energetsko učinkovito stavbo.

Statika

Statika je izredno pomemben del projektne oz. izvedbene dokumentacije imenovane Načrt gradbenih konstrukcij. V njej statik natančno preveri in določi statično in potresno stabilnost objekta. Statika je obvezen del izvedbene dokumentacije, ki mora biti vedno prisotna na gradbišču! Zavedamo se, da je vsak trud pri oblikovanju ali energetiki hiše zaman, če hiša ni protipotresno trajno varna in zanesljiva. Zato vestno poskrbimo za ta pomemben del projekta in damo pisno garancijo za statično in potresno trajno varnost objekta.

    Armaturni načrt

    Armaturni načrt je projekt, ki ga izdela statik na podlagi predhodnega statičnega izračuna in je ravno tako del obveznega načrta gradbenih konstrukcij. Armaturni načrt v praksi pomeni prenos statičnih in protipotresnih zahtev v gradnjo v obliki načrtov, opisov in popisov, kjer se natančno definira vrsto armature, njeno količino in lokacijo v armiranobetonski konstrukciji. Na podlagi teh načrtov lahko izvajalec postavi nosilno konstrukcijo, ki zagotavlja nosilnost in potresno varnost. Brez armaturnega načrta objekt ni varen. Tako za statiko kot armaturni načrt poskrbimo v okviru naše pisarne.

    Pomembnost in obveznost statike

    Kot je že bilo poudarjeno, je statika izrednega pomena za obstojnost in potresno varnost vsakega objekta. Zato je njena izdelava in uporaba predpisana tako z Gradbenim zakonom, kot tudi Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov. To pomeni, da je pri projektiranju objekta k njeni izdelavi zavezan vsak projektant in k njegovi uporabi na gradbišču vsak izvajalec.