Ključne lastnosti parcele s stališča energetike

Ključna izhodišča za energetsko učinkovito delovanje bodoče novogradnje izhajajo že iz lastnosti lokacije bodoče novogradnje. Pomembni so orientacija parcel v nagibu, senčenje sosednjih objektov in zelenja pa tudi bližnjih gora, hribov in gozdov ter orientacija objektov v okolici, ki narekujejo orientacijo novogradnje. O tem lahko svetujemo že v fazi nakupa parcele, vsekakor pa upoštevamo pri zasnovi objekta in njegovem energetskem konceptu. Te lastnosti se uporabi pri izračunu energetske bilance po pravilniku PURES in posebnem orodju za pasivne hiše PHPP.

  Energetska bilanca PURES

  PURES ali Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah določa minimalne tehnične zahteve, ki morajo biti izpolnjene za učinkovito rabo energije v stavbah na področju toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja ali njihove kombinacije, priprave tople vode in razsvetljave v stavbah, zagotavljanja lastnih obnovljivih virov energije za delovanje sistemov v. Izračun energetske bilance na podlagi tega pravilnika je obvezen že pri izdelavi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in izdajo energetske izkaznice stavbe. Energetsko bilanco izdelamo v okviru naše pisarne. Zahteve po tem pravilniku so dosti nižje od zahtev pasivne gradnje, pa tudi izračun za pasivne hiše ni dovolj natančen, zato se poleg te energetske bilance izdela še izračun PHPP

  Energetska bilanca PHPP

  Programski paket PHPP (Passive House Planning Package) za izračun energetske bilance objekta, je nujen pripomoček pri projektiranju pasivne hiše. Gre za izjemno učinkovito in uveljavljeno programsko opremo, ki so jo izdelali na Passivhaus inštitutu v Nemčiji (PHI). Z uporabo tega programa je mogoče optimalno oblikovati objekt in definirati ogrevalne naprave ter učinkovitost rekuperatorja, saj omogoča sprotno preverjanje vseh postavk v arhitektonski in energetski zasnovi objekta. Poleg tega izračun letne porabe energije za ogrevanje in hlajenje glede na tlorisno površino objekta predstavlja zelo dober način za primerjavo energetske učinkovitosti objektov po celem svetu in še mnogo drugih koristnih podatkov.
  Izpisek energetske bilance PHPP je tudi obvezen del vloge za pridobitev nepovratnih sredstev Ekosklada, ki hkrati tudi definira njihovo višino. PHPP izračun naredimo za vsak objekt in za vsako fazo projekta.

  PHPP izračun lahko naročite na tej povezavi: naročilo PHPP izračuna

  Vloga za nepovratna sredstva (EKOSKLAD)

  Slovenski okoljski javni sklad vsako leto razpiše javni poziv za nepovratne finančne spodbude za naložbe v rabo obnovljivih virov energije in energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb. Investitor pasivne hiše lahko sodeluje na razpisu in z vsemi izpolnjenimi pogoji pridobi nepovratna sredstva in/ali ugoden ekokredit. Za vlogo potrebuje gradbeno dovoljenje, projekt za izvedbo (PZI), energetski izračun PHPP in druge dokumente po potrebi. Dokumentacija mora biti med seboj usklajena in popolna. Pomemben del vloge je izračun energetske bilance PHPP, ki mora izkazovati visok energijski razred hiše, to je vsaj 15 kWh/m2a. Celotno dokumentacijo pripravimo v okviru naše pisarne za pasivno hišo vsake naše stranke. Za naše objekte tudi garantiramo ugodno rešeno vlogo, saj vedno zagotovimo visoko učinkovitost in zanesljivost naših pasivnih hiš.