Aktivno spremljamo in spodbujamo postopke na upravni enoti

Upravna enota je državni organ, ki na podlagi dokumentacije za pridobivanje gradbenih dovoljenj DGD izdaja gradbena dovoljenja.

Ko pripravimo to dokumentacijo in jo oddamo na upravno enoto, ostajamo v navezi z dodeljenim referentom in aktivno spremljamo postopke. Na ta način sproti ugotavljamo stanje vloge in pripravimo morebitne dopolnitve in obrazložitve, da lahko postopek teče hitreje in bolj zanesljivo. Še pred izdajo gradbenega dovoljenja, dobimo telefonsko informacijo, da je objekt, kot je načrtovan, ustrezen in bo dobil gradbeno dovoljenje. Med tem ko na upravni enoti vodijo še nadaljne zaključne postopke in formalnosti, v naši pisarni že pričnemo z izdelavo projekta za izvedbo.

To aktivno spremljanje ne le, da pospešuje izdajo gradbenega dovoljenja, ampak nam tudi omogoča, da bolje spoznamo postopke na upravni enoti, tako splošne kot tudi za konkretno vlogo. Te informacije koristno uporabimo pri vseh aktivnostih že pri projektiranju in na upravni enoti, kar nam omogoča, da se izognemo marsikateri prepreki že v zgodnji fazi načrtovanja.

Prednosti aktivnega spremljanja:

  • projektno dokumentacijo poznamo in lahko hitro in argumentirano odgovorimo na vsa vprašanja, ki jih ima Upravna enota v zvezi z vašim projektom.
  • morebitne dopolnitve naredimo hitro in jih samo vložimo na Upravno enoto
  • ob morebitni javni obravnavi projekta in povabilu mejašev smo prisotni na Upravni enoti in vsem zainteresiranim predstavimo projekt
  • postopek je hitreje zaključen v Vašo korist.