3D renderji

3D renderji so računalniški prostorski izrisi objekta z vsemi materiali in osvetlitvijo v obliki slik, ki omogočajo stranki realne poglede na bodoči objekt, nam pa so pripomoček za oblikovanje in izbor materialov. V okviru naše pisarne za vsak objekt izdelamo renderje, ki jih skupaj s tlorisi in drugimi opisi predstavimo stranki. Pri tem ne gre vedno le za objekt, ampak tudi njegovo vpetost v prostor in funkcioniranje. Izdelamo lahko tako zunanjost objekta, kot tudi notranjost v sklopu projekta interiera.

Delimo jih na:

  • Eksterier, ki prikazuje zunanje oblikovanje objekta oz. njegovih fasad ter okolice. Izdelamo ga za vsak naš objekt in je odličen pripomoček za predstavitev strankam
  • Interier prikazuje oblikovanje notranjih prostorov. Z njim se predvidi in prikaže materiale, barve, osvetlitev in opremo. Interier se izdela v sklopu projekta notranje opreme.

3D video sprehodi

Za izdelavo video sprehodov se uporabi podobna tehnika kot pri renderjih, le da je rezultat video animacija sprehoda in/ali preleta objekta, kar omogoča stranki boljši prostorski vtis ter občutek objekta in prostora.

    Fotomontaže

    Za še bolj realno upodobitev bodočega objekta na njegovi lokaciji uporabljamo fotomontažo 3D renderja objekta in fotografije zemljišča. Ta tehnika je še posebej uporabna pri rekonstrukcijah in obnovah objektov.

    Makete

    Za specifične potrebe izdelamo tudi makete, ki imajo veliko bolj otipljiv učinek in omogočajo boljši pregled pri umestitvi objekta. Pri maketah je slabost ta, da so upodobitve realnih materialov predrage in neracionalne, da bi objekt konkretno predstavile naročniku. Zato makete uporabljamo predvsem za lastne študije, ki pa lahko tudi prerasejo namen in so uporabne tudi pri predstavitvi strankam.