Nizkoenergijska hiša   Pasivna hiša   Izračun energetske bilance PHPP   Penjeno steklo   Nadzor   

 

   
 
 
Arhem, Reference

REFERENCE >> Rekonstrukcija in dozidava nizkoenergijska hiša Gameljne

   
 

Projekt obravnava izvedbo rekonstrukcije obstoječega objekta v Gameljnah. Ob rekonstrukciji in energetski sanaciji se bo del objekta malenkostno nadvišal, na JZ strani pa se dozida nov del objekta, ki se ga z obstoječim objektom poveže v funkcionalno celoto. Obstoječi objekt se bo energetsko saniral na način, da se bo izvedla nova izolacija sten in strehe. Ob ekonstrukciji se bo veliko pozornost posvetilo tudi rešitvi obstoječih toplotnih mostov. Vsa okna na objektu bodo bila zamenjana z energetsko bolj učinkovitimi. V JZ strešino objekta se bodo vkomponirala strešna okna in na ta način se bo omogočilo prodiranje sončne svetlobe in sončnega sevanja globje v objekt. V obstoječem objektu je to onemogočeno in niža energijsko bilanco. Del objekta, ki se prizida na JZ strani bo v kleti objekta namenjen servisnim prostorom in parkiranju vozil, na nivoju pritličja objekta pa bo izveden bazen, ki bo poglobljen in višinsko poravnan s talkom v pritličju. Bazen bo izveden kot topel del objekta in bo povezan z objekton na nivoju pritličja. Elektro in strojne inštalacije v objektu bodo v celoti prenovljene. Strojne inštalacije bodo zasnovane s toplotno črpalko in sprejemniki sončne toplote, ki bodo dodatno ogrevali vodo v hranilniku toplote, svoje presežke pa »odlagali« v palvalni bazen. Z rekonstrukcijo in energetsko sanacijo bodo v obstoječem objektu omogočeni boljši pogoji bivanja, s posegi bo omogočen večji dotok dnevne svetlobe v objekt, energetska bilanca objekta se drastično zniža, objekt bo uporabniku nidil večjo uporabnost, večjo površino ob nižjih obratovalnih stroških.

 
Obstoječe stanje – obstoječi objekt
 
Projekt (OPCIJA 1): vizualizacija objekta ki je bila narejena ob izdelavi idejnega koncepta. Bazen nad servisnim delom je predviden z opcijo premične steklene opne. Kot opcija je bila predvidena postavitev lesene pergole. Enako kot steklena opna bi tudi lesena pergola omogčala demontažo in s tem večjo fleksibilnost pri uporabi terase.
 
Projekt (OPCIJA 2): Ob nadalnjem razvoju idejnega koncepta smo zaradi prilagoditve željam sosedov teraso na JZ strani objekta višinsko razdelili na dva platoja. Na plato bazena in teraso SZ ki je malce spuščena. S tem posegom je objekt še malce bolj utopljen v konfiguracijo terena predvsem pa je novi del manj vpadljiv z SZ strani. Kubus ki se povavi ob dvigu kolenčnega zidu na JV strani je v tej varianti še malce bolj povdarjen. Opcija je bila da se ga »obleče« s pločevino. V razvoju idejnega koncepta smo obdelali tudi teraso na SV strani ki je dostopna z nivoja pritličja in predstavlja idealno pozicijo za preživljanje prostega časa v poletnih mesecih ko je sonce že premočno na južni strani objekta.
 
Projekt (OPCIJA 2a): Koncept pod Opcijo 2 je bila dodana steklena opna z možnostjo fleksibilnega zapiranja zunanjega bazena.
 
Projekt (OPCIJA 3): Ob energetski analizi projektnih rešitev nam je zastekljeni del bazenskega dela predstavljal kar velik energetski problem. Ob iskanju energetsko boljše rešitve ter ob želji investitorja da bi bil bazen konstantno v uporabi smo koncept nadgradili z opcijo kjer nad bazenskim delom izvedemo ploščo obenem pa omogočimo še vedno zelo transparentne stranice prek okaterih prehata svetloba in so omogočeni pogledi. Energetska bilanca bazenskega dela se je s predlogom zelo izboljšala. Rešitev tudi omogoča uporabo energetsko boljše zasteklitve. Kot opcija je bila ponujena tudi rešitev kjer se fasada bazenskega dela obdela z leseno fasado.
 
Projekt (OPCIJA 4): Ob nadalnji komunikaciji z investitorjem in sosedi smo v projektu upoštevali željo JV soseda ter prisekali kubusno nadvišanje na JV strani objekta obenem pa tudi prsekali J stranico bazenskega dela. S tem je bila upoštevana želja soseda in omogočeni boljši pogledi ki jih je izpostavil. Bazen je s tem posegom dobil tudi nekaj zenitalne osvetlitve in možnost pogleda na JZ stran.
 
Nazaj na Reference
 
KONTAKT:
PasivnaGradnja.si
Arhem d.o.o.
Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana
T: 01 430-23-19
T: 01 430-23-18
M: 041 514-746
info@arhem.si
info@pasivnagradnja.si
www.arhem.si
www.pasivnagradnja.si
Naše aktivnosti in delo na projektih lahko v realnem
času spremljate preko:


     © Arhem d.o.o., 2006. Vse pravice pridržane.