Nizkoenergijska hiša   Pasivna hiša   Izračun energetske bilance PHPP   Penjeno steklo   Nadzor   

 

   
 
 
Arhem, Reference

REFERENCE >> Pasivna Hiša V – Brezovica

   
 

Projekt obravnava izvedbo pasivne hiša v gabaritu P+M ter dodatnega pomožnega objekta v katerem je garaža. Temeljenje objekta (temeljna plošča) je zasnovana na penjenem steklu Glapor, ki je nasuto pod celotno površino temeljne plošče objekta. Temeljenje pomožnega objekta je izvedeno klasično s pasovnimi temelji. Energetika objekta je zasnovana s toplotno črpalko, ki skrbi za ogrevanje sanitarne vode in rahlo temperiranje, ko bo to potrebno (špice). Zasnova objekta sledi urbanističnim zahtevam za dano lokacijo, ki so milo rečeno slabe in energetsko škodljive. Uprabna enota ni odstopala od predpisane višine kolenčnega zidu 80 cm, kljub temu, da s tem nastaja v objektu precejšen nefunkcionalen prostor. Tudi želje po odprtju mansarde na južno stran je bila s strani UE odklonjena. Pogoj je bil gabarit P+M ter glavnina strehe v izvedbi dvokapnice s slemenom v smeri V-Z ter strešnimi elementi razvidnimi iz vizualizacije. Žal smo tudi pri temu objektu precej napora nemenili energstskim optimizacijam in reševanju energetskih primanjkljajev, ki izhajajo iz zahtev, podanih s strani Občine v svojih pogojih za gradnjo na dotični parceli. Žal planski akti na veliko parcelah ne omogočajo maksimalno izrabe naravnih danosti parcele (lega, orientacija, zasnoav objekta, sončno sevenje) ampak investitorja in projektnate omejujejo, obenem pa nižajo energetsko bilanco objekta, ki jo je potrebno potem na drugačen, dražji način, koregirati.

 
Projekt
 
Fotomontaže objekta na lokaciji
 
Lokacija objekta – parcela
 
Izvedba kleti in izkopa za hišo – predpriprava terena penjeno steklo Glapor
 
Izvedba hladne kleti ob objektu
 
Vgradnja penjenega stekla Glapor
 
Izvedba temeljne plošče na nasutju penjenega stekla Glapor
 
Gradnja oboda pritličja – Isorast
 
Izvedba plošče nad pritličjem
 
Gradnja obodnih sten mansarde – Isorast
 
Nazaj na Reference
 
KONTAKT:
PasivnaGradnja.si
Arhem d.o.o.
Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana
T: 01 430-23-19
T: 01 430-23-18
M: 041 514-746
info@arhem.si
info@pasivnagradnja.si
www.arhem.si
www.pasivnagradnja.si
Naše aktivnosti in delo na projektih lahko v realnem
času spremljate preko:


     © Arhem d.o.o., 2006. Vse pravice pridržane.