Nizkoenergijska hiša   Pasivna hiša   Izračun energetske bilance PHPP   Penjeno steklo   Nadzor   

 

   
 
 
Arhem, Reference

REFERENCE >> Pasivna Hiša K – Ljubljana

   
 

Projekt obravnava rušitev obstoječega objekta in izvedbo novogradnje. Teren in lokacija omogoča orientacijo objekta proti jugu. Temeljenje objekta se bo izvedlo po sistemu plavajoče plošče na nasutju penjenega stekla Glapor. Zaradi specifične sestave terena (prodec – savska naplavina) bomo v objekt vgradili toplotno črpalko zrak-voda. Izvedba zemeljskega kolektorja bi bila zarad islabše absorbcije zemljine neracionalna. Slike naslednih faz sledijo.

 
Projekt
 
Obstoječe stanje
 
Rušitev obstoječega objekta
 
Izvedba izkopa gradbene jame
 
Priprava dna gradbene jame in prestavitev obstoječega elektro kabla
 
Izvedba temeljev terase in vhodnega platoje. Oboje termično ločeno od objekta
 
Izvedba zbiralnika za meteorno vodo
 
Izvedba razvoda fekalne kanalizacije in priprava cevi za razvod elektro in vodne napeljave
 
Predpriprava za penjeno steklo z gradbenim filcem in izvedba izolacijskega nasutja penjenega stekla Glapor
 
Prvi dan izvedbe montažnega dela objekta
 
Drugi dan izvedbe montažnega dela objekta
 
Tretji dan izvedbe montažnega dela objekta
 
Četrti dan izvedbe montažnega dela objekta
 
Peti dan izvedbe montažnega dela objekta
 
Nazaj na Reference
 
KONTAKT:
PasivnaGradnja.si
Arhem d.o.o.
Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana
T: 01 430-23-19
T: 01 430-23-18
M: 041 514-746
info@arhem.si
info@pasivnagradnja.si
www.arhem.si
www.pasivnagradnja.si
Naše aktivnosti in delo na projektih lahko v realnem
času spremljate preko:


     © Arhem d.o.o., 2006. Vse pravice pridržane.