Nizkoenergijska hiša   Pasivna hiša   Izračun energetske bilance PHPP   Penjeno steklo   Nadzor   

 

   
 
 
Arhem, Reference

REFERENCE >> Mlekarna Ptuj - Rekonstrukcija in novogradnja poslovno stanovanjskega kompleksa

   
 

Opis začetnega stanja
Območje in objekti obstoječe Mlekarne Ptuj so se nahajali ob glavni vpadnici v mesto. Obstoječi objekti so bili namenjeni mlečno predelovalni dejavnosti. Zaradi opustitve programa in prenehanja delovanja mlekarne je postalo obravnavano območje predmet raziskovanja ter iskanja novih vsebin, ki bi v zapuščene objekte vrnile življenje.
Nova zasnova obravnavanega območja
Glede na lego, ki jo kompleks ima, ter ob upoštevanju želj novih lastnikov, je bila v kompleks vpeljana poslovno stanovanjsko vsebina. Kot kvaliteta obstoječega kompleksa so bile izpostavljene stavbne masa in strešine obstoječih objektov. Prizidki, ki so prislonjeni na glavne sklope objekta so bili porušeni. Na ta način je še bolj poudarjena osnovna poteza kompleksa. Kot nov element sta v lokacijo postavljena dva kubusa, ki se med seboj prepletata in obstoječe objekte simbolično ter fizično povezujeta. Glavna poteza nove zasnove je izvedba »rdečega« kubusa, ki je postavljen v višinski gabarit 1. nadstropja obstoječe sirarne (objekt A). »Rdeč« kubus seka obstoječe objekte na vzhodu in se zaključi konzolno preko »črnega« kubusa (objekt C), ki zaključuje in poenoti linijo lokalov, ki so predvideni v pritličju vzhodnega dela kompleksa (objekt D). »Rdeči« kubus se v pojemajočih segmentih izteče na severni fasadi sirarne (objekt A) in se zaključi s poudarkom na zahodni fasadi sirarne (objekt A).
S svojo prisotnostjo kubusa poudarjata nov zagon in generirati nove ideje ter usmeritev kompleksa, ki je zaživel z novo vsebino, obenem pa povzemata in s tem poudarjata obstoječo zasnovo lokacije.

 
Obstoječe stanje
 
Projekt
 
Izvedba
 
Realizacija
 
Nazaj na Reference
 
KONTAKT:
PasivnaGradnja.si
Arhem d.o.o.
Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana
T: 01 430-23-19
T: 01 430-23-18
M: 041 514-746
info@arhem.si
info@pasivnagradnja.si
www.arhem.si
www.pasivnagradnja.si
Naše aktivnosti in delo na projektih lahko v realnem
času spremljate preko:


     © Arhem d.o.o., 2006. Vse pravice pridržane.