Nizkoenergijska hiša   Pasivna hiša   Izračun energetske bilance PHPP   Penjeno steklo   Nadzor   

Arhem, Reference

REFERENCE

 

Pasivna hiša K - Srednja vas

 

Projekt obravnava izvedbo pasivne hiša v gabaritu P+M. Temeljenje objekta bo izvedeno s temeljno ploščo, ki bo bila s spodnje strani izolirana s penjenim steklom Glapor. Na ta način se ognemo toplotnim mostovom, ki nastanejo pri linijskem temeljenju. Energetika objekta je zasnovana s toplotno črpalk več...

   
      
   

Pasivna hiša B – Stranska Vas

 

Projekt obravnava izvedbo pasivne hiša v gabaritu P+M. Temeljenje objekta bo izvedeno s temeljno ploščo, ki bo bila s spodnje strani izolirana s penjenim steklom Glapor. Na ta način se ognemo toplotnim mostovom, ki nastanejo pri linijskem temeljenju. Energetika objekta je zasnovana s toplotno črpalk več...

   
      
   

Pasivna Hiša P&Z – Volavlje, Ljubljana

 

Projekt obravnava izvedbo pasivne hiša v gabaritu K+P+M. Klet bo izvedena znotraj toplotnega ovoja objekta. Temeljenje objekta bo izvedeno s temeljno ploščo, ki bo bila s spodnje strani izolirana s penjenim steklom Glapor. Na ta način se ognemo toplotnim mostovom, ki nastanejo pri linijskem temeljen več...

   
      
   

Nizkoenergijska hiša K – Domžale

 

Želja investitorja je bila zasnovati prostorsko odprt objekt, velike prostore ter precej spremljevalnih – servisnih prostorov. Objekt bo nizkoenergijska hiša, ogrevana s talnim gretjem. Vpeljan bo sistem prezračevanja z rekuperacijo. Vir energije za ogrevanje sanitarne vode in dogrevanja objekta bo  več...

   
      
   

Pasivna hiša F

 

Cilj projekta je energetsko optimalen objekt. Ob upoštevanju želja investitorja ter ne ravno idealnih danostih lokacije je naloga kar zahtevna. Poleg prezračevanja z rekuperacijo bomo uporabili solarne kolektorje za pripravo tople vode in rahlo dogrevanje objekta. Problem se pojavlja tudi pri skladn več...

   
      
   

Pasivna Hiša J – Velike lašče

 

Projekt obravnava izvedbo pasivne hiša v gabaritu P+N. Temeljenje objekta (temeljna plošča) je zasnovana na penjenem steklu Glapor, ki je nasuto pod celotno površino temeljne plošče objekta. Energetika objekta je zasnovana s toplotno črpalko, ki skrbi za ogrevanje sanitarne vode in rahlo temperiranj več...

   
      
   

Rekonstrukcija in dozidava nizkoenergijska hiša Gameljne

 

Projekt obravnava izvedbo rekonstrukcije obstoječega objekta v Gameljnah. Ob rekonstrukciji in energetski sanaciji se bo del objekta malenkostno nadvišal, na JZ strani pa se dozida nov del objekta, ki se ga z obstoječim objektom poveže v funkcionalno celoto. Obstoječi objekt se bo energetsko saniral več...

   
      
   

Pasivna Hiša Š – Maribor

 

Projekt obravnava izvedbo pasivne hiša v gabaritu P+M ter dodatnega pomožnega objekta v katerem je garaža. Temeljenje objekta (temeljna plošča) je zasnovana na penjenem steklu Glapor, ki je nasuto pod celotno površino temeljne plošče objekta. Temeljenje pomožnega objekta je izvedeno klasično s pasov več...

   
      
   

Pasivna hiša J&F – pri Kamniku

 

Projekt obravnava izvedbo pasivne hiša v gabaritu P+N. V sklopu objekta je predvidena tudi izvedba bazenskega dela, ki je poglobljen od konstrukcijske kote pritličja. Zaradi problematike s terenom in zato, ker je objekt postavljen v brežino smo ga zasnovali na klasičnih linijskih temeljih, ki bodo b več...

   
      
   

VAROVANA STANOVANJA v Pasivnem energetskem standardu – Črna vas, Ljubljana

 

Projekt obravnava izvedbo varovanih stanovanj v pasivnem standardu s potrebnimi spremljajočimi prostori. Na lokaciji je predvidena izvedba 46 stanovanjskih enot. Zaradi problematičnega terena je predvideno pilotiranje in izvedba objektov na pilotih. Pri tej opciji se pojavi problem toplotnih mostov  več...

   
      
   

Pasivna Hiša P – Gameljne, Ljubljana

 

Projekt obravnava izvedbo pasivne hiša v gabaritu K+P+M. Klet bo izvedena znotraj toplotnega ovoja objekta. Temeljenje objekta bo izvedeno s temeljno ploščo, ki bo bila s spodnje strani izolirana s penjenim steklom Glapor. Na ta način se ognemo toplotnim mostovom, ki nastanejo pri linijskem temeljen več...

   
      
   

Pasivna Hiša Z – Leše, Tržič

 

Projekt obravnava izvedbo pasivne hiša v gabaritu K+P+M. Klet bo izvedena znotraj toplotnega ovoja objekta. Temeljenje objekta bo izvedeno s temeljno ploščo, ki bo bila s spodnje strani izolirana s penjenim steklom Glapor. Na ta način se ognemo toplotnim mostovom, ki nastanejo pri linijskem temeljen več...

   
      
   

Pasivna Hiša K&M – Lukovica

 

Projekt obravnava izvedbo pasivne hiša v gabaritu P+N+M. Temeljenje objekta bo izvedeno s temeljno ploščo, ki bo bila s spodnje strani izolirana s penjenim steklom Glapor. Na ta način se ognemo toplotnim mostovom, ki nastanejo pri linijskem temeljenju. Energetika objekta je zasnovana s toplotno črpa več...

   
      
   

Nizkoenergijska Hiša B – Kokra

 

Projekt obravnava izvedbo nizkoenergijske hiša v gabaritu K+P+M. Temeljenje objekta bo izvedeno s temeljno ploščo, ki bo bila s spodnje strani izolirana s penjenim steklom Glapor. Na ta način se ognemo toplotnim mostovom, ki nastanejo pri linijskem temeljenju. Energetika objekta je zasnovana s toplo več...

   
      
   

Nizkoenergijska Hiša B – Ljubljana

 

Projekt obravnava izvedbo nizkoenergijske hiša v gabaritu P+N. Temeljenje objekta bo izvedeno s temeljno ploščo, ki bo bila s spodnje stran iizolirana s penjenim steklom Glapor. Na ta način se ognemo toplotnim mostovom, ki nastanejo pri linijskem temeljenju. Energetika objekta je zasnovana s toplotn več...

   
      
   

Izvedba nadgradnje obstoječega objekta v nizkoenergijskem standardu

 

Izvedba nadgradnje obstoječega objekta v nizkoenergijskem standardu – Kostanjevica na Krasu  več...

   
      
   

Pasivna Hiša G – Zapotok, IG

 

Projekt obravnava izvedbo pasivne hiša v gabaritu K+P+M. Kletni del objekta je izvzet iz termičnega ovoja. V keltnem delu se nahajajo servisni prostori in garaža. Temeljenje objekta bo izvedeno klasično, z linijskimi Ab temelji. Na delu, kjer pride navezava iz »toplega« dela objekta je predvidena iz več...

   
      
   

Pasivna Hiša V – Brezovica

 

Projekt obravnava izvedbo pasivne hiša v gabaritu P+M ter dodatnega pomožnega objekta v katerem je garaža. Temeljenje objekta (temeljna plošča) je zasnovana na penjenem steklu Glapor, ki je nasuto pod celotno površino temeljne plošče objekta. Temeljenje pomožnega objekta je izvedeno klasično s pasov več...

   
      
   

Rekonstrukcija in energetska sanacija obstoječe stanovanjske hiše in izvedba treh stanovanjskih enot – Komenda

 

Projekt obravnava izvedbo rekonstrukcije in energetske sanacije obstoječe stanovanjske hiše. Investitorjeva želja je izvedba treh stanovanjskih enot v sklopu obstoječega objekta. Ker je objekt konstrukcijsko že bil izveden pred leti smo veliko pozornost namenili energetski bilanci novega stanja. Pos več...

   
      
   

Dve pasivni hiši Š – Komenda

 

Projekt obravnava izvedbo dveh pasibnih objektov. Objakta bosta bila izvedena na nasutju penjenega stekla Glapor s katerim bomo izničili toplotne mostove, ki nastanejo preko temeljenja. Objekt ki je postavljen na severni strani je odmaknjen ob obcestnega objekta na način, da je še vedno zadostno oso več...

   
      
   

Pasivna hiša L – Poljubinj

 

Projekt obravnava izvedbo pasivne hiša v gabaritu K+P+N. Zaradi problematike s terenom in zato, ker je objekt postavljen v brežino smo ga zasnovali na klasičnih linijskih temeljih, ki bodo bili dodatno izolirani. Izvedba objekta na nasutju penjenega stekla Glapor je bila odsvetovana s strani geomeha več...

   
      
   

Pasivna Hiša K – Ljubljana

 

Projekt obravnava rušitev obstoječega objekta in izvedbo novogradnje. Teren in lokacija omogoča orientacijo objekta proti jugu. Temeljenje objekta se bo izvedlo po sistemu plavajoče plošče na nasutju penjenega stekla Glapor. Zaradi specifične sestave terena (prodec – savska naplavina) bomo v objekt  več...

   
      
   

Nizkoenergijska hiša P – Škofljica

 

Projekt obravnava izvedbo nizkoenergijske hiša v gabaritu K+P+M. Zaradi konfiguracije terena je objektu dodana klet, ki je termično ločena od objekta. Kltni del ima predvideno klasično temeljenje. Temeljenje pritličja se bo izvedlo po sistemu plavajoče plošče na nasutju penjenega stekla Glapor. Slik več...

   
      
   

Pasivna hiša B&R – Ljutomer

 

Projekt obravnava izvedbo pasivne hiša v gabaritu P+N. Temeljenje objekta so zasnovani na penjenem steklu Glapor, ki je nasuto pod celotno površino temeljne plošče objekta. Energetika objekta je zasnovana s toplotno črpalko, ki skrbi za ogrevanje sanitarne vode in rahlo temperiranje zraka v prezrače več...

   
      
   

Pasivna hiša I – Ilirska Bistrica - Vrbovo

 

Projekt obravnava izvedbo pasivne hiša v gabaritu P+N. Temeljenje objekta so zasnovani na penjenem steklu Glapor, ki je nasuto pod celotno površino temeljne plošče objekta. Energetika objekta je zasnovana s toplotno črpalko zrak-voda, ki skrbi za ogrevanje sanitarne vode in rahlo temperiranje zraka  več...

   
      
   

Pasivna hiša M – Rovte

 

Objekt bo zajemal dve etaži, pritličje in mansardo. Parcela omogoča idealno lokacijo objekta na jug. Vsi dnevni prostori in vse spalnice v mansardi bodo orientirani na južno stran. Poleg prezračevanja z rekuperacijo bomo uporabili za pripravo tople vode toplotno črpalko z zemeljskim kolektorjem. Sl več...

   
      
   

Pasivna hiša L – Vesca

 

Projekt obravnava izvedbo pasivne hiša v gabaritu P+M. Temeljenje objekta so zasnovani na penjenem steklu Glapor, ki je nasuto pod celotno površino temeljne plošče objekta. Objekt je zasnovan v dveh etažah – pritličje in mansarda.  več...

   
      
   

Pasivna hiša T – Ljubljana

 

Projekt obravnava izvedbo pasivne hiša v gabaritu P+N. Temeljenje objekta so zasnovani na penjenem steklu Glapor, ki je nasuto pod celotno površino temeljne plošče objekta. Objekt je zasnovan v dveh etažah – pritličje in nadstropje.  več...

   
      
   

Pasivna hiša B – Veliko Ubeljsko

 

Projekt obravnava izvedbo pasivne hiša. Objekt je grajen kot nadomestna gradnja in zaradi urbanističnih pogojev »nepravilno« orinetiran. Daljša stranica objekta je v sveri S-J. Temeljenje objekta smo zasnovali na penjenem steklu, ki je nasuto pod celotno površino objekta. Objekt bo uporabljal prezra več...

   
      
   

Nizkoenergijska hiša K&B – Borovnica

 

Želja investotorjev je bila izvedba varčnega objekta. Glede na to, da gre pri objektu za nadomestno gradnjo, kjer mora biti glavna stavbna masa objekta poravnana z ulico ter dejstvo, da je parcela precej osenčena s strani soseda in hriba, smo opustili prvotno namero za postavitev pasivnega objekta.  več...

   
      
   

Pasivna hiša J – Grosuplje

 

Projekt obravnava izvedbo pasivne hiša v gabaritu P+M. Temeljenje objekta so zasnovani na penjenem steklu Glapor, ki je nasuto pod celotno površino temeljne plošče objekta. Objekt je zasnovan v dveh etažah – pritličje in mansarda.  več...

   
      
   

Pasivna hiša S – Rakitna

 

Projekt obravnava izvedbo pasivne hiša z garažnim delom, ki je vzhodni strani objekta. Garaža je popolnoma termično ločena od objekta. Temeljenje objekta so zasnovani na penjenem steklu Glapor, ki je nasuto pod celotno površino temeljne plošče objekta. Objekt je zasnovan v dveh etažah – pritličje in več...

   
      
   

Nizkoenergijska hiša B – Kamnik

 

Nizkoenergijska hiša B – Kamnik  več...

   
      
   

Nizkoenergijska hiša Č – Volčji Potok

 

Objekt bo nizkoenergijska hiša, ogrevana s talnim gretjem. Vpeljan bo sistem prezračevanja z rekuperacijo. Vir energije za ogrevanje sanitarne vode in dogrevanja objekta bo toplotna črpalka z zemeljskim kolektorjem. Slike naslednjih faz sledijo.  več...

   
      
   

Pasivna hiša J – Iška Vas

 

Projekt obravnava izvedbo pasivne hiša. Temeljenje objekta smo zasnovali na penjenem steklu, ki je nasuto pod celotno površino objekta. Objekt bo uporabljal prezračevanje z rekuperacijo, za pripravo tople vode bodo izvedeni sončni kolektorji. Slike naslednji hfaz in podrobnejši opisi bodo sledili.  več...

   
      
   

Pasivna hiša M – Vrh nad Želimljami

 

Projekt obravnava izvedbo pasivne hiša z garažnim delom, ki je lociran na severno stran objekt. Garaža je popolnoma termično ločena od objekta. Temeljenje objekta smo zasnovali na penjenem steklu, ki je nasuto pod celotno površino objekta. Vsi bivalni prostori objekta so orientirnai na južno stran o več...

   
      
   

Pasivna hiša J – Maribor

 

Želja investitorja je bila, da se izvede pasivni objekt ob upoštevanju, da gre za gradnjo na parceli, kjer se lahko zgolj rekonstruira obstoječa hiša. Konceptualno smo zastavili projekt na način, da se odstranita dve etaži obstoječega objekta in se nadobstoječo kletjo, ki se jo ohrani postavi nov –  več...

   
      
   

Pasivna hiša H - Črnuče

 

Objekt je sesatvljen iz treh etaž, iz katerih je kletna zgolj delno vključena v toplotni in zrakotesni ovoj objekta. Zaradi želje po čibmoljši izkoriščenosti osončenja na lokaciji je objekt postavljen prečno na smernice terena in garažni del ter s tem maksimalno lovi južno sonce, ki mu pomaga pri zv več...

   
      
   

Pasivna hiša K&E – Škofljica

 

Projekt obravnava izvedbo dvostanovanjskega objekta v pasivnem energetskem standardu. Vsi glavni prostori objekta so orientirani na južno stran. Poleg prezračevanja z rekuperacijo bomo uporabili za pripravo tople vode sončne kolektorje. Kot dodatek bo na objektu izvedena še majhna sončna enektrarna, več...

   
     
   

Pasivna hiša K – Borovnica

 

Gradnja objekta bo potekala ob Ljublanici, kjer so barjanska tla in zaradi slabe nosilnosti moramo uporabiti globoko temeljenje s piloti. Pr itakšni izvedbi temeljenja se nam pojavi v objektu rahel linijski toplotni most preko nosilnih zidov. Toplotn imost smo kot izgubo upoštevali pri izračunu ener več...

   
      
   

Večstanovanjsko nizkoenergijsko naselje Fram

 

Predvidena je izvedba 14 šestsatnovanjskih objektov in 4 petstanovanjskih objektov. Skupno število stanovanj v naselju je 104. projekti so zasnovani v nizkoenergijski energetski bilanci. Pričetek gradnje jesen 2008.  več...

   
      
   

Poslovno stanovanjski kompleks v Postojni

 

Projekt zajema izvedbo kompleksa v katerem se prepleta poslovno stanovanjska vsebina. Lokacija objekta je na lokaciji, kjer se prepletajo poti in s tem postaja objekt generator novih idej ter novega koncepta poslovnih navezav ter načina bivanja. S postavitvijo objekt omogoča odpiranje prostorov, izk več...

   
      
   

Gradnja pasivne hiše iz Isorasta - Domžale

 

Gradnja objekta, pritličja, se je začela 27.02.2008. Objekt bo imel dve etaži, pritličje in nadstropje.  več...

   
      
   

Gradnja nizkoenergijske hiše iz Isorasta - Fram

 

Gradnja objekta, pritličja, se je začela 16.02.2008. Objet bo imel dve etaži, pritličje in mansardo.  več...

   
      
   

Gradnja nizkoenergijske hiše iz Isorasta - Ljubljana

 

Gradnja objekta, pritličja, se je začela 05.12.2007. Objet bo imel dve etaži, pritličje in nadstropje.  več...

   
      
   

Gradnja pasivne hiše iz Isorasta - Ljubljana

 

Gradnja objekta, kleti, se je začela 17.11.2007. Objet bo imel tri etaže. Klet, pritličje in mansardo.  več...

   
      
   

Gradnja pasivne hiše iz Isorasta - Ljubljana

 

Gradnja objekta, kleti, se je začela 17.11.2007. Objet bo imel tri etaže. Klet, pritličje in mansardo.  več...

   
      
   

Gradnja pasivne hiše iz Isorasta - Ljubljana

 

Gradnja objekta, pritličja, se je začela 20.10.2007. Objet bo imel dve etaži, pritličje in mansardo. Slike naslednjih faz bodo sledile.  več...

   
      
   

Gradnja pasivne hiše iz Isorasta - Nova Gorica

 

Gradnja objekta, pritličja, se je začela 07.10.2007. Objekt je pritlična stanovanjska hiša z garažo, ki je ločena iz termičnega ovoja objekta. Slike naslednjih faz bodo sledile.  več...

   
      
   

Gradnja pasivne hiše iz Isorasta - Ljubljana

 

Gradnja objekta, kleti, se je začela 25.09.2007. Objet bo imel tri etaže. Klet (ločena iz termičnega ovoja), pritličje in mansardo. Slike naslednjih faz bodo sledile.  več...

   
      
   

Gradnja pasivne hiše iz Isorasta - Zagorje

 

Gradnja objekta, kleti, se je začela 08.09.2007. Objet bo imel tri etaže. Klet (ločena iz termičnega ovoja), pritličje in mansardo. Slike naslednjih faz bodo sledile.  več...

   
      
   

Gradnja pasivne hiše iz Isorasta - Vipava

 

Gradnja objekta, pritličja, se je začela 13.08.2007. Slike naslednjih faz bodo sledile.  več...

   
      
   

Gradnja pasivne hiše iz Isorasta - Maribor

 

Gradnja objekta, kleti, se je začela 13.05.2007. Kletna etaža je bila izvedena v dveh dneh, vključno z betoniranjem sten. Slike naslednjih faz bodo sledile.  več...

   
      
   

Gradnja nizkoenergijske hiše iz Isorasta - Radomlje

 

Gradnja objekta, kletne etaže, se je začela 05.12.2006. Kletna etaža je bila izvedena v dveh dneh, tretji dan je bilo betoniranje sten. Slike naslednjih faz bodo sledile. Toplotna prevodnost obodnih sten pritličja in mansarde bo U=0,12W/m2K.  več...

   
      
   

Nizkoenergijska hiša Z – Radomlje

 

Želja investitorja je postaviti objekt, ki bo imel v obeh etažah možnost izhoda na terase ter vkopano klet. Klet je delno ločena iz energetskega ovoja objekta. Pri balkonih pa je predvidena uporaba konektorjev za prekinitev toplotnega mosta. Kljub vsemu je objekt dobra nizkoenergijska hiša, ogrevanj več...

   
      
   

Butik BITSIANI

 

Projekt obravnava izvedbo moškega modnega butika priznane blagovne znamke Bitsiani. Butik bo izveden v dveh etažah, ki ju bo povezovalo notranje stopnišče na elitni Ljubljanski lokaciji. Predvideni zaključek izvedbe je december 2006. Tekoča dela bodo dokumentirana na strani reference – tekoče.  več...

   
      
   

Gradnja pasivne hiše iz Isorasta - Škofja Loka

 

Gradnja objekta, dela nad zemljo, se je začela 23.09.2006. Prva etaža je bila izvedena v dveh dneh, tretji dan je bilo betoniranje sten. Slike naslednjih faz bodo sledile.  več...

   
      
   

Gradnja pasivne hiše iz Isorasta - Ljubljana

 

 več...

   
      
   

Poslovna stavba - Postojna

 

 več...

   
      
   

Nizkoenergijska hiša

 

 več...

   
      
   

Transparenten prizidek

 

Projekt obravnava razširitev poslovne dejasnosti, ki se odvija v obstoječem objektu.Dejavnost smo vmestili v nov objekt, ki je na obstoječega zgolj prislonjen preko transparentnega hodnika, ki služi za komunikacije. Konstrukcija prizika je zasnovana iz lesenih lepjenih nosilcev, med katerimi se izve več...

   
      
   

Večstanovanjska zazidava - Vrhnika

 

Projekt obravnava izvedbo večstanovanjske zazidave na območju ob Tržaški cesti.  več...

   
      
   

Dvostanovanjski objekt - Lipe

 

Na parceli je zasnovan dvostanovanjski objekt, ki s svojim izgledom in postavitvijo na parcelo sledi širšemu morfološkemu vzorcu območja, kar je bil tudi pogoj pri projektu. Objekt je zasnovan kot dvostanovanjski, kjer sta obe enoti enakovredni po kvadraturi, objekt je izveden v treh etažah, pritlič več...

   
      
   

Stanovanjsko naselje Ljubljana

 

Na območju zazidave je predvidena izvedba štirih dvostanovanjskih objektov ter ene individualne hiše. Lokacija objektov je v bližini Ljubljane cca. 10 km od centra mesta.  več...

   
      
   

Rekonstrukcija poslovnega objekta - Ilirska bistrica

 

 več...

   
      
   

Hoteli Palace - zunanja ureditev

 

 več...

   
      
   

Hoteli Palace - ureditev plaže

 

 več...

   
      
   

Hoteli Palace - konferenčne dvorane

 

 več...

   
      
   

Stanovanjsko naselje Postojna

 

 več...

   
      
   

Mlekarna Ptuj - Rekonstrukcija in novogradnja poslovno stanovanjskega kompleksa

 

Opis začetnega stanja
Območje in objekti obstoječe Mlekarne Ptuj so se nahajali ob glavni vpadnici v mesto. Obstoječi objekti so bili namenjeni mlečno predelovalni dejavnosti. Zaradi opustitve programa in prenehanja delovanja mlekarne je postalo obravnavano območje predmet raziskovanja ter več...

   
      
   

Barka na Ljubljanici

 

 več...

   
      
   

Obnova in rekonstrukcija hotela Bosna

 

Projekt obravnava rekonstrukcijo obstoječega hotela Bosna v Banja Luki. Z menjavo lastniške strukture ter novo vizijo hotelskega kompleksa se je porodila ideja po celostni rekonstrukciji objekta in dvigu standarda, ki ga lahko ponudi gostom. Želja je, da hotel ohrani svojo vlogo vodilnega hotela v B več...

   
      
   

Izvedba trinajstih stanovanjskih enot

 

Stanovanjske enote so izvedene v nadstropju in mansardi obstoječih poslovnih prostorov. S spremembo namembnosti ter rekonstrukcijo je bilo potrebno zadostiti želji investitorja po čimvečjemu številu stanovanj ter sami funkcionalnost celote. Stanovanja so zasnovana kot individualne celote, ki se napa več...

   
      
   

Izvedba dveh stanovanjskih enot

 

Projekt obravnava rekonstrukcijo obstoječega podstrešja ki je locirano nad drugo etažo poslovnega objekta.
Pred posegom je bilo podstrešje neizkoriščen prostor. Dostop do stanovanj je omogočen preko stopnišča ter z dvigalom.
Pri posegu sta bile odstranjeni obe čelni steni podstrešja, kar je k več...

   
      
   

Izvedba poslovnih prostorov podjetja Altis

 

Projekt je zajemal umestitev poslovnih prostorov podjetja v obstoječo AB montažno halo. Ideja samega projekta je temeljila na odprtem, svetlem in povezanem prostoru, kar upoštevali pri zasnovi tlorisne postavitve posameznih funkcionalnih sklopov kot tudi pri izbiri ter umestitvi opreme v prostor.  več...

   
      
   

Izvedba restavracije Salsa

 

Salsa je bila idajno zasnovana vpeljava nekaj novega v kulinarični segment ponudbe Ptuja. Zaradi svoje dejavnosti ima precejšen servisni del, ki preko šanka preide v del lokala namenjenega obiskovalcem. Zasnova lokala jasno definira fiksen ter fleksibilen del lokala in ga tudi oblikovno loči, obenem več...

   
      
   

Izvedba gostinskega lokala podjetja Feluka

 

Projekt je obravnaval rekonstrukcijo obstoječega prostora ter spremembo namembnosti iz servisnih prostorov mlekarne v gostinski lokal. Lokal je zasnovan tako, da omogoča ločeno ustvarjanje treh različnih ambientov, pozicija šanka pa kljub temu omogoča pregled nad dogajanjem. Poleg glavnega šanka je  več...

   
      
   

Izvedba poslovnih prostorov podjetja SAT COM

 

Projekt je obravnaval rekonstrukcijo obstoječega prostora ter spremembo namembnosti iz bivše hladilnice mlečnih izdelkov v poslovne prostore podjetja Sat com.
Projekt ohranja obstoječo konstrukcijo prostora ter jo z barvami še dodatno implementira v ambient. Prodajni del poslovnih prostorov je za več...

   
      
   

 

 
KONTAKT:
PasivnaGradnja.si
Arhem d.o.o.
Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana
T: 01 430-23-19
T: 01 430-23-18
M: 041 514-746
info@arhem.si
info@pasivnagradnja.si
www.arhem.si
www.pasivnagradnja.si
Naše aktivnosti in delo na projektih lahko v realnem
času spremljate preko:


     © Arhem d.o.o., 2006. Vse pravice pridržane.