Nizkoenergijska hiša   Pasivna hiša   Izračun energetske bilance PHPP   Penjeno steklo   Nadzor   

Arhem d.o.o.

URBANIZEM

 

URBANISTIČNI DEL PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA GRADBENO DOVOLJENJE

Dokumentacija predstavlja del projekta, ki ga je pred spremembo zakona obravnavala Lokacijska dokumentacija in je sestavni del projekta za gradbeno dovoljenje več...

   

NAČRT PARCELACIJE

Načrt parcelacije je potreben pri razdelitvi parcele na enega ali več delov. Po izdelanem načrtu parcelacije poskrbimo, da se načrt prenese v naravo več...

   

URBANISTIČNA ZASNOVA OBMOČIJ

Predstavlja izvedbo urbanistične zasnove na večih parcelah ali eni večji z zasnovo notranje prometne in komunalne zasnove več...

   

URBANISTIČNA PREVERITEV VMESTITVE OBJEKTA V PROSTOR

Dokumentacija je namenjena »problematičnim« conam ali objektom, ki ne ustrezajo vsem smernicam, ki so podane s strani upravnega organa ali pa predpisane  več...

   

ZAZIDALNI NAČRTI

Zazidalni načrt je urbanistična ureditev večjega območja. Zazidalni načrt zajema usklajevanje vseh lastnikov obravnavanih parcel, zasnovo prometne  več...

 
 
 
KONTAKT:
PasivnaGradnja.si
Arhem d.o.o.
Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana
T: 01 430-23-19
T: 01 430-23-18
M: 041 514-746
info@arhem.si
info@pasivnagradnja.si
www.arhem.si
www.pasivnagradnja.si
Naše aktivnosti in delo na projektih lahko v realnem
času spremljate preko:


     © Arhem d.o.o., 2006. Vse pravice pridržane.