Nizkoenergijska hiša   Pasivna hiša   Izračun energetske bilance PHPP   Penjeno steklo   Nadzor   

Arhem, Vrste objektov - individualni objekti
 
Individualna hiša je osnovna enota, kateri posvečamo posebno pozornost. Vsak objekt nam predstavlja poseben izziv, saj je stik želje investitorja, njegovih pričakovanj, naše vizije ter konkretnih parametrov prostora v katerega je objekt umeščen. Z leti se je pokazala potreba po različnem pristopu in prezentaciji glede na individualne želje naročnikov ter njihov odziv po končani gradnji ter predaji objekta v uporabo. Zaradi tega smo se odločili, da sistem individualne gradnje razdelimo v tri segmente, ki se pa lahko med seboj prepletajo in nadgrajujejo:
 

Tipske – modularne zasnove
Sistem gradnje je baziran na konstrukcijskem rastru, ki omogoča lažjo in hitrejšo izvedbo ter na tehnologiji gradnje. Zasnova posameznih objektov je zasnovana za montažen način gradnje in je zgolj osnova, ki se jo lahko nadgrajuje in spreminja in se s tem distancira od klasičnega pojmovanja »tipskega projekta«.

Objekti se seveda lahko izvedejo v vsakršnem načinu gradnje ter dopuščajo spremembe in so namenjeni izhodiščnemu soočenju investitorja z objektom poistovetenju z njim.Na vrh


Rastoča hiša
Koncept objekta, ki naj bi spremljal človeka in se mu prilagajal glede na njegove zmožnosti, način življenja, trenutne potrebe…, je primer zasnove objekta, ki lahko sledi vašemu življenju ter vam nudi kar si v določenem življenjskem obdobju lahko ali pa želite privoščiti, s tem da so predvidene in omogočene vse nadaljnje faze, ki se jih lahko izvede ob relativno majhnem vložku, predvsem pa ne kvarijo vizuelno podobo objekta, ker so v naprej premišljene.

Predsatavljeni tipi objektov predsatavljao izhodišča, ki se jih seveda lahko nadgrajuje in personalizira na željo posameznega investitorja.Na vrh

Individualen pristop
Ta segment sodelovanja in projektive je po našem mnenju namenjen ljudem, ki želijo aktivno sodelovati pri samem razvoju objekta in se pri tem tudi seznaniti s smernicami ter načinom projektnega dela. Sistem bazira na medsebojnem spoznavanju ter razkrivanju želja, ki naj bi jih objekt imel, skozi reference v revijah, knjigah, oglede zgrajenih objektov… Naša želja je, da je investitor čimbolj vključen v fazi projektnega razvoja objekta in v njej aktivno sodeluje. To nam omogoča računalniško podprta obdelava projektov in prikaz bodočega objekta v trodimenzionalnem računalniškem prostoru ter vstavljanje takšnega objekta v bodoči prostor in zlitje z lokacijo. Menimo, da je takšen način projektiranja naročniku prijazen, lažje predstavljiv in razumljiv, kot če poteka le v 2D prostoru. V projektu že pri idejni zasnovi sodelujejo projektanti strojnih in elektro inštalacij ter projektnat gradbenih konstrukcij. Menimo, da je sodelovanje vseh vpletenih strok v razvoju projekta ključno za doseganje usklajenih in kvalitetnih končnih rešitev. V fazi projektnega razvoja v dialogu z naročnikom definiramo vse ključne materiale (parket, keramika, kamen, okna, žaluzije, lamele, senčila…) s pomočjo vzorcev za vsak posamezni material, ter organiziramo potrebne predstavitve proizvajalcev. Vse izbrane elemente se vključuje tudi v prostorski računalniški model, ki se razvija skupaj s projektom in omogoča naročniku najlažje in najbolj plastičen stik z objektom.

Seveda lahko vsakega izmed prej naštetih načinov (modularni sistem in rastoča hiša) razvijemo na ta nivo in nam služi izbrana podloga zgolj za osnovo.


Na vrh

 
 
Nazaj na Arhitektura
 
KONTAKT:
PasivnaGradnja.si
Arhem d.o.o.
Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana
T: 01 430-23-19
T: 01 430-23-18
M: 041 514-746
info@arhem.si
info@pasivnagradnja.si
www.arhem.si
www.pasivnagradnja.si
Naše aktivnosti in delo na projektih lahko v realnem
času spremljate preko:


     © Arhem d.o.o., 2006. Vse pravice pridržane.